A spenduló

/a spen-du-ló/

Appeso a un filo

Variante dotta: A spinduló

Visita lo Store Ufficiale DI SARAI BELO TE

error: Nun ce provà!